Velkommen til Faxe Vandværk

På hjemmesiden vil du kunne finde forskellig information om vandværkets indretning, drift, historie og information om vandkvaliteten.

Aktuelt

5. juli   Der er nogle forbrugere, der har spurgt til, hvordan vandforsyningen vil være i tilfælde af en krisesituation.
Der er i vandtårnet lagret mellem 150 og 350m3 vand - afhængigt af tidspunktet på døgnet. Der vil derfor ikke være noget at bemærke ved kortere strømafbrydelser (op til ca 6 timer). Ved længere strømafbrydelser har vi en dieseldrevet nødgenerator på vandværket, der vil kunne trække pumperne til at pumpe vand ud på ledningsnettet / vandtårnet. Der er lagret mellem 400 og 600m3 vand på vandværket. Med det vil vi kunne opretholde vandforsyningen i ca 1 døgn. 
Strækker strømafbrydelsen sig ud over det, så har vi en benzindrevet nødgenerator, der kan kobles til en af vores boringer. Med den vil vi kunne opretholde vandforsyningen til hele byen - så længe vi kan skaffe benzin og diesel.

 
14. maj   Endnu en brandhane skulle nedlægges i dag. Det ver på Lindevej, så der var lukket for vandet til forbrugere på Lindevej i tidsrumet 8.40 til 9.35 mens arbejdet stod på. 
 
6-8. maj   I forbindelse med en kommende renovering af fortovene på Kornagervej benyttede vi lejligheden til at få sløjfet de 3 brandhaner på vejen. Brandhanerne bruges ikke mere, så vi nedlægger dem, når lejligheden byder sig. Der var i de 3 dage lukket for vandet i knap en time hver dag mens brandhanerne blev koblet fra.
 
17.marts
2024
  En forbruger ringede og gjorde opmærksom på et rørbrud på Birkevej ved nr 6. Det gav så meget vand, at vi måtte reparere det med det samme. Entreprenøren blev tilkaldt og bruddet repareret midlertidigt. Det var stikledningen til nr 3, der var gået i stykker. Den vil senere blive udskiftet. Der var lukket for vandt for forbruger på Birkevej mellem Solvænget og Rønnedevej i tidsrummet 11.30 til 14.00.
 
18.dec   Den påkørte brandhane for endene af Koralvej skulle i dag sløjfes. Der var derfor lukket for vandet til forbrugerne på Sandagervej, Guldagervej og Lindegårdsparken imellem kl 13.10 og 15.15 mens brandhanens tilslutning blev koblet fra.
 
15.dec.   For enden af Koralvej ved Lindegårdsparken var en brandhane blevet påkørt så den var knækker. Da brandhanerne ikke bruges længere skulle den fjernes. Der var lidt problemer med at finde, hvor brandhanen var koblet på hovedledningen. Dette blev undersøgt i dag, og der var derfor lukket for vandet til Sandagervej, Guldagervej og hele Lindegårdsparken i tidsrummet 11.00 til 11.40 mens unhdersøgelsen stod på. Tilslutningen er nu fundet og der vil i næste uge blive gravet op så den kan blive lukket.
 
30.nov   Et alvorligt brud på Rønnedevej ved nr 17 blev opdaget ved middagstid. Bruddet gav ca. 30m3/t, så det skulle udbedres med det samme. Der var lukket for vandet til forbrugere på Rønnedevej fra Kirketorvet og frem til Odinsvej i tidsrummet 15.10 til 17.20 mens reparationen blev udført.
 
11.nov.   Et brud i området ved Nygade - Frederiksmindevej gav et noget lavere tryk i systemet. Bruddet var sket om aftenen kl 23.30. Problemet blev løst omkring kl 11.00. I mellemtiden var der svigtende vandforsyning i området.
 
2.nov.   En distriktsmåler til Kornagervej var gået i stykker og skulle skiftes. Der var lukket for vandet til forbrugerne på hele Kornagervej og Faxe Havnevej i tidsrummet 13.15 - 13.40 mens måleren blev skiftet.
 
11.aug.   På Lærkevej skulle en gammel nedlagt ledning kobles fra ledningsnettet. Der var derfor lukket for vandet på Lærkevej og de to boligblokke på Rådhusvej mellem kl. 10.00 og 10.20 mens arbejdet stod på.
 
10. aug.   Lige før rundkørslen på Rønnedevej gik en tidligere reparation i stykker igen. Der var derfor lukket for vandet på Rønnedevej fra Nikolines Vej og frem til rundkørslen i tidsrummet ca.11 til 13 mens skaden blev frigravet og udbedret.
 
9.juni   Der har de seneste dage i dagspressen været en del omkring vandværker, der er ved at være presset på kapaciteten pga. den lange tørkeperiode. På Faxe Vandværk er der ikke endnu problemer med at levere vand. Der er de seneste par måneder registreret en stigning i vandforbruget på ca. 10%, men det giver ikke anledning til problemer.
Dermed ikke være sagt, at man bare skal vande løs. Husk at det koster omkring 70kr pr. m3 vand incl alle afgifter, så det kan hurtigt blive dyrt at vande haven.

 
8. juni   Ved et uheld blev en lille vandledning på Rønnedevej ved rundkørslen gravet over i dag. Der var lukket for vandet til forbrugere på Rønnedevej fra Nikolines Vej og mod vest i tidsrummet ca 11.00 til 11.25, mens der blev skiftet et stykke af vandledningen.
 
26. jan.   Der har i dagspressen i den seneste tid igen været en del skriverier omkring forurening med PFAS-forbindelser, bl.a. er det fundet i Faxe Å.
Fra miljøministeriet har det været et krav, at alle vandværker skulle teste for forekomst af PFAS-forbindelser senest i oktober 2022, hvorefter testen for PFAS-forbindelser indgår i de almindelige vandprøver, der hedder 'Gruppe A+B parametre'.
Vi har senest den 3. januar 2023 fået taget en prøve af vandet på ledningsnettet ved Nygade 5. Prøveresultatet kan ses her, hvor resultaterne af testen for PFAS-forbindelser er nederst på side 2 og øverst på side 3.
Der er ikke PFAS-forbindelser i vandet leveret fra Faxe Vandværk.

 
5. jan. 2023   Faxe Vandværk ønsker sine forbrugere et godt nytår.
I stil med de seneste år skal forbrugerne ikke aflæse vandmåleren selv. Målerne er aflæst via fjernaflæsning og tallene er indberettet. I slutningen af januar udsender vi års-opgørelsen for 2022 sammen med første á conto betaling for 2023.

 
6. dec.   De nye priser for 2023 er nu lagt op på hjemmesiden. Se under [Information] -> [Takster].
Selve vandpriserne holdes på samme niveau som i 2022, men tilslutningsafgiften stiger fra 38.300kr til 40.762kr.

 
7. nov.   Renoveringen af ledningerne til Præstøvej 77A - 83 er udført.
 
25. okt.   En længe planlagt ledningsrenovering på Præstøvej mellem nr 77A og 83 er godt i gang. Med styret underboring er der trukket en ny forsyningsledning under Præstøvej til nr 77A. Denne ledning fortsættes med styret underboring langs Præstøvej til nr 83 i næste uge. Herefter kan forbrugerne enkeltvis blive koblet over på den nye ledning, så den gamle kan blive nedlagt.
 
24. okt.   Ved et uheld fik en entreprenør gravet en stikledning i stykker ved Egedevej nr 21. Det var nødventigt at lukke for vandet for forbrugere fra Thornfjeldsvej og ud af byen mellem kl 13.00 og 14.00 mens stikledningen blæev skiftet.
 
18.okt   En ventil på Kornagervej skulle skiftes, så der var lukket fr vandet til hele Kornagervej, Faxe Havnevej og enkelte forbrugere på Ny Strandvej i tidsrummet 9.10 - 9.40 mens arbejdet stod på.
 
15.sept.   En stophane til Stenagervej 21 var utæt og skulle skiftes. Der var derfor lukket for vandet til hele Stenagervej i tidsrummet 13.10 - 15.00 mens stophanen blev gravet fri og skiftet.
 
11. juli   I Tystrup skulle stikledningerne til Præstøvej 100 og 101 skiftes. Der var lukket for vandet til hele Tystrup mellem kl 12.45 og 13.10 mens stikledningerne blev omkoblet til de nye.
 
27.juni   På Stenagervej mellem nr. 17 og 23 var der gået hul på en samling. Der var lukket for vandet til forbrugerne på Stenagervej mellem kl 10.45 og 14.00 mens der blev frigravet og samlingen skiftet.
 
8.juni   For at kunne forsyne Orup Vandværk er der lagt en ny ledning fra Jyderupvej og til Orup. Ledningen skulle i dag kobles på vores ledningsnet, så der var lukket for vandet til forbrugere i Jyderup og på Margrethelundsvej i tidsrummet 10.00 til 12.00.
 
3.juni   Arbejdet i Torvegade går fremad. Der er nu lagt hele den nye hovedledning og halvdelen af forbrugerne er koblet over på denne ledning. Der mangler nu at blive lavet 3 stikledninger. Det forventes at være færdigt om 2 uger, hvorefter der skal asfalteres.
 
3.maj   De første 11 meter af den nye ledning i Torvegade blev lagt og tilkoblet i dag. Der var lukket for vandet til forbrugerne i Torvegade mellem Kirketorvet og Vinkældertorvet fra kl 10.00 til 10.15 mens der blev koblet om.
Der vil i den næste måneds tid blive kortvarrige afbrydelser af vandforsyningen i forbindelse med omkoblinger til den nye ledning. Vi forsøger så vidt muligt at varsle lukningerne i god til.

 
25.april   Det har ikke været muligt at lokalisere lækagen i Torvegade mellem Kirketorvet og Vinkældertorvet. Det er derfor besluttet at skifte hele ledningen og tilhørende stikledninger og stophaner. Hovedledningen er ca 120 år gammel og de omkringliggende hovedledninger er udskiftet, så det giver god mening at skifte disse ca 100m også. Arbejdet forventes at gå igang i denne uge - uge 16.
 
25.feb.   Der er registreret en lækage i Torvegade mellem Kirketorvet og Vinkældertorvet. Lækagen er på ca. 0,8 m3/t. For at få den lokaliseret helt præcist kom der i dag en lækagesøger for at finde den. For at finde lækagen var det nødvendigt at sætte spore-gas på hovedledningen, hvilket betød, at der skulle lukkes til de 7 forbrugere på strækningen. Det skele kl. 9.15 og der blev først åbnet igen kl 12.30. Desværre kunne lækagen ikke afsættes med tilstrækkelig nøjagtighed, så der arbejdes videre med sagen.
 
4.feb 2022   På Nygade skulle stikledningen til nr 38 skiftet, da den gamle var knækket under en fjernvarmekanal. Der var lukket for vandet til forbrugere på Nygade fra Torvegade til Frederiksmindevej i tidsrummet 10.00 til 10.30 mens der blev koblet om til den nye stikledning.
 
25.nov   Endnu en distriktsmåler skulle monteres i dag på Kirketorvet. Der var lukket for vandet til forbrugerne i Torvegade mellem Kalkbrudsvej og Kirketorvet i tidsrummet 9.40 til 10.20 mens arbejdet stod på.
 
15.nov.   Der skulle monteres en distriktsmåler på ledningen mod Jyderup i dag, så der var lukket for vandet til forbrugerne i Jyderup og på Margrethelundsvej fra kl 10.00 til ca 12.30.
Distriktsmåleren registrerer flow'et i ledningen hvert 15. min og sender målingerne til en database hver morgen. Herfra kan der så laves kurver over døgnforbruget, så lækager kan opdages nemmere. Vi har ialt 19 af disse målere.

 
23.sept.   Arbejdet med den nye ledning til Stubberup Vandværk er nu afsluttet. Ledningen er skyllet, trykprøvet og klar til drift.
 
2.sept.   Renoveringen af ledningsnettet på Solvænget er nu afsluttet. Hovedledningen, stikledninger og stophaner er nu udskiftet på strækningen fra Dalgårdsvej til Kastanievej.
 
25.aug.   Vi har lavet en aftale med Stubberup Vandværk om at kunne forsyne dem med vand fra nytåret 2022. Vi startede i dag arbejdet med at lægge en ny vandledning fra flisværket på Schjølervej og langs cykelstien til Faxe Syd, hvor vi kobler den på Stubberup Vandværks ledningsnet.
 

28.juni

 

Vi er nu begyndt på 2. etape af ledningsudskiftningen på Solvænget fra Dalgårdsvej til Ellevej.
I krydset Dalgårdsvej/Solvænget skulle der skiftes et T-stykke og sættes nogle nye ventiler. Der blev lukket for vandet ca 11.30. Desværre knækkede et rør under vejen, så vi måtte skære asfalten og grave op i vejen for at få det retableret. Det betød, at forbrugerne på Knudsvej og enkelte på Dalgårdsvej først fik vand igen omkring kl 14.15.

4.marts   Rørbrud ved Lindevej 20 skulle udbedres. Der var lukket for vandet til forbrugere på Lindevej mellem kl 9.25 og 10.55 mens arbejdet stod på.
 
3.marts   I forbindelse med etablering af et nyt kloak-stik til Lindevej 22 blev der skiftet ca 1,5 meter af den gamle støbejerns vandledning til en ny plast ledning. Der var lukket for vandet til forbrugere på Lindevej ca 13.05 - 13.25 mens arbejdet stod på.
Desværre kunne den gamle ledning ikke tåle, at trykket blev taget af, så der kom kort efter åbningen igen et rørbrug ved nr 20.

 
20.feb  

Den store 8" hovedledning knækkede endnu engang i krydset Ny Strandvej / Gl. Streandvej. Der blev lukket for vandet til forbrugere på Parkvej, Gl. Strandvej og Stubberupvej kl 12.25 så bruddet kunne udbedres. Kl 16.00 var der vand igen til alle.
 

12.feb.   Rørbrud i Torvegade ved den gamle sportsbutik. Der er mange, der har ringet og det sætter vi stor pris på. Den første, der ringede, får 3 flasker rødvin.
Bruddet er sket efter stophanen, så vi skal i første omgang ikke lukke for andre end den berørte ejendom.
Kl. 15.15 var der vand til ejendommen igen.

 
8.feb.   Endnu et rørbrud på Lindevej skulle udbedres. Der var lukket for vandet til forbrugerne på Lindevej fra kl 14.45 og til kl 16.00 mens arbejdet stod på.
 
22.jan.   Der var nu drænet omkring bruddet og det blev hurtigt gravet frit. Der blev åbnet for vandet igen kl 9.10.
 
21. jan.   Lækagesøgeren kom igen og søgte lækagen i fodboldbanen - denne gang med sporegas. Det nøjagtige sted blev udpeget og gravefolk tilkaldt. Det var ikke muligt at grave bruddet frit pga. den megen vand i banen. Der blev lukket for vandet kl 22, så det kunne dræne af.

Et andet brud på Frejasvej skulle udbedres. Der var lukket foir vandet til forbrugerne på Frejasvej mellem kl. 15.30 og 16.45 mens reparationen stod på.

 
20.jan   Et stort rørbrud blev registreret kl 04.40 om morgenen. Bruddet var sket på vores hoved-forsyningsledning mellem vandtårnet og vandværket et sted imellem Parkvej og Faxe Sundhedscenter. Bruddet var så stort ( 40-50m3 i timen) at det var nødvendigt at lukke for ledningen nogle timer i løbvet af dagen. Dette gav afbrydelse af vandforsyningen til Granvænget og Granvej. Der blev lidt sener åbnet igen, men det var nødvendigt at lukke om natten for ikke at løbe tør for vand. En lækagesøger blev tilkaldt og fandt lækagen i den nye fodboldbane.
 
18.jan.2021   Et rørbrud på Ny Strandvej skulle udbedres. Der var lukket for vandet til forbrugere på Gl. Strandvej og Stubberupvej i tidsrummet 12.50 til 14.10 mens arbejdet stod på.
 
24.dec.  

Faxe Vandværk ønsker alle singe forbrugere en glædelig jul og et godt nytåt.

Som i de foregående år foretager vi radio-aflæsningen af vandmålere efter nytår, så der kommer ikke noget aflæsningskort. Årsopgørelsen for 2020 kommer med opkrævningen for førstre kvatal 21 i slutningen af januar.
 

23.dec.   Et rørbrud på Lindevej skulle udbedres, så der var lukket for vandet til hele Lindevej mellem kl. 9.40 og kl 10.45 mens bruddet blev udbedret.
 
21.dec.   I forbindelse med Faxe Kommunes renovering af fortovet i Nygade, benyttede vi lejligheden til at sløjfe en brandhane. Der var lukket for vandet til forbrugere i Nygade mellem Vestergade og Torvegade i tidsrummet 12.15 - 12.50 mens brandhanen blev koblet fra.
 
26.okt.   I dag blev ledningsudskiftningen på Solvænget afsluttet. Der er nu lagt en ny vandledning fra Kastanievej og frem til Ellevej. Alle stik og gamle stophaner er blevet skiftet. Resten af udskiftningen fra Ellevej til Dalgårdsvej vil blive lavet i 2021.
 
23.okt.   En strophane skulle skiftes til Gl. Strandvej 6, så der var lukket for vandet til forbrugere på Gl. Strandvej og Stubberupvej i tidsrummet 9.15 til 9.45 mens udskiftningen stod på.
 
22. juli   Vi skulle i dag krydse Solvænget ved Ahornvej med den nye hovedledning. Desværre knækkede den gamle hovedledning under Solvænged mens vi skød den nye ledning under vejen. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet til forbrugere på Solvænget mellem Ellevej og Kastanievej ca. kl 14.30. Den gamle ledning under Solvænget blev blændet af og kl 17.30 blev der åbnet for vandet igen.
 
17. juli  

Arbejdet med den nye ledning på Solvænget skrider fremad. I dag bled den nye vandledning koblet ind på ledningsnettet. Der var derfor lukket for vandet på Solvænget fra Kastanievej og til Birkevej i tidsrummet 12.15 - 12.45.
Hovedledningen er nu lagt i den planlagte 1. etape mellem Kastanievej og Ellevej.

 

23. juni   Gennem de sidste 15 år har der været en hel del rørbrud på Solvænget. Det er derfor besluttet, at hovedledningen i Solvænget skal skiftes fra Kastanievej til Dalgårdsvej. I første omgang skiftes hovedledning, stikledninger og stophaner fra Kastanievej og frem til Ellevej. Arbejdet blev påbegyndt 15. juni og vi har i går lagt de første 55 meter hovedledning og arbejdet skrider planmæssigt frem.
 
22. juni   Der har på TV2's hjemmeside i dag været en artikel omkring vandmangel på flere vandværker, hvor det har været nødvendigt at lukke for vandet. 
Faxe Vandværk er ikke i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at lukke for vandet. Der har været en markant stigning i vandforbruget i juni måned, hvor den gennemsnitlige udpumpede mængde pt ligger på 929 m3/døgn med det højeste forbrug den 16. juni på 1140 m3/døgn. I hele maj måned lå gennemsnittet på 841 m3/døgn med et maximum på 994 m3/døgn den 14. maj. Vores maximale produktions-kapacitet ligger på omkring 1800 m3/døgn. Derudover har vi en nødforbindelse til Faxe Vandforsynings vandværk ved Industriparken med en maximal kapacitet på ca 700 m3/døgn.

 
19. maj   I forbindelse med at Faxe Kommune etablerer fortov langs Egedevej, har vi benyttet lejligheden til - i samarbejde med MSBR (brandvæsnet) - at sløjfe brandhanerne ved nr 28 og nr 1B. Brandhanerne bruges ikke mere, så de nedlægges når der er mulighed for det.
 
17. marts   En samling ved krydset melklem Køgevej og Thornfjeldsstien var sprunget læk igen. Den er nu lavet med en helt anden type samling, så den skulle gerne holde denne gang. Der var lukket for vandte til Værløse, Atterup, Tokkerup og Ebbeskov mellem kl. 14.20 og 15.10.
 
14. marts   En ventil skulle skiftes på hjørnet af Rosenkildevej og Præstøvej. Af hensyn til vandforsyningen til Haribo blev det lavet en lørdag. Der var lukket for vandet på Rosenkildevej mellem Præstøvej og brandstationen og enkelte forbrugere på Præstøvej i tidsrummet 10.30 til 12.30.
 
4. jan.   På Rosenkildevej ved hundebanen var en tidligere reparation sprunget læk. Det var nødvendigt at frigrave det igen og skifte et stykke rør og 2 samlinger. Der var derfor lukket for vandet for forbrugerene på Rosenkildevej mellem Præstøvej og hundebanen mens reparationen stod på.
 
1. jan 2020   Faxe Vandværk ønsker alle sine forbrugere et godt nytår.
Da alle vores vandmålere er udskiftet til fjernaflæselige målere, vil der ikke blive sendt kort ud til måleraflæsning. Målerne aflæses af vandværket og forbrugstallet sendes til Faxe Forsyning, der bruger det til afregning af spillevandsafgiften.

 
30. dec.   Er alvorligt rørbrud på 8" hovedledningen ved Aldi gjorde det nødvendigt at lukke en del af ledningen af. Det betød, at der ikke var vand til Granvænget og Granvej i tidsrummet 21.45 til 02.10 mens bruddet blev udbedret.
 
26. nov.   For at lave en permanent udbedring af rørbruddet ved Torvegade 30 skulle et stykke af hovedledningen og et T-stykke skiftes. Der var lukket vor vandet for forbrugere fra Vinkældertorvet til Nygade mellem kl 9.40 og 10.30 mens delene blev udskiftet.
 
22. nov.   På Torvegade udfor nr.. 30 var der sket et rørbrud på hovedledningen. Det blev frigravet fra morgenstunden for at få det repareret. Desværre løb der så meget vand ud, at der ikke kunne graves uden at der var lukket for vandet. Der blev lukket for forbrugere mellem Vinkældertorvet og Nygade i tidsrummet 9.30 til 11.40, mens der blev lavet en midlertidig reparation. 
 
13. nov.   Pga. nye regler omkring interesse-konflikt, har bestyrelsesmedlem Tine Nygaard Larsen meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Faxe Vandværk ønsker at takke Tine for hendes arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet.
Der vil på den kommende generalforsamling blive taget stilling til et nyt bestyrelsesmedlem.

 
30. okt.   På Lærkevej skulle der skiftes en ventil og et T-stykke. Der var lukket for vandet til forbrugerne i Lærkevej 1, 3, 5 & 7 mellem kl. 11.40 og 12.45.
 
 8. okt.   På hjørnet af Baldervej og Rønnedevej skulle der også skiftes en ventil. Der var derfor lukket fopr vandet på Rønnedevej fra Ny Strandvej og ned til Odinsvej i tidsrummet 11.00 - 12-10.. Også her blev en brandhane nedlagt.
 
 7. okt.   På Rådhusvej ved nr. 51 skulle en ventil skiftes. Der var lukket for vandet for forbrugere på Rådhusvej efter Søndervang og frem til Aldi i tidsrummen 10.15 - 11.15 mens udskiftningen stod på. I samme ombæring blev brandhanen samme sted fjernet.
 
6. sept.   Ved vandværket skulle der skiftes en hovedventil. Den lukker for hele forsyningen syd for vandværket, så der var lukket for vandet i tidsrummet 10.45 - 12.00 for hele Hovby, Tystrup og Jyderup mens udskiftningen stod på.
 
4. sept.   En ventil på Stenagervej skulle skiftes, så der var lukket for vandet til hele Stenagervej mellem kl. 9.50 og kl. 10.10.
 
10. juli   Stophanen til Sandagervej 21 var sprunget læk, så den skulle skiftes. Der var lukket for vandet på hele Sandagervej mellem kl. 11.45 og 12.10 mens hanen blev skiftet.
 
12. juni   Stophanen til Præstøvej 40 skulle skiftes, så der var lukket for vandet på Præstøvej mellem Niels Olsens Vej og Rådhusvej mellem kl. 10.00 og 10.25 mens arbejdet stod på.
 
4. juni   En ventil i Industriparken skulle skiftes i dag, så der var lukket for vandet til hele Industriparken mellem kl. 07.00 og kl. 07.30.
 
14. maj   Den seneste tid har der igen været indlæg i dagspressden omkring et nyt pesticid-fund i drikkevandet. Det drejer sig om stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Vi har fået taget prøver for dette og det kunne ikke påvises i prøven ved afgang fra vandværket. Prøven kan ses her.
 
9. marts   I forbindelse med Faxe Kommunes renovering af broen over Faxe Å på Præstøvej, skulle vandledningen lægges om. Den gamle 8" støbejernsledning er støbt ind i broens fundament og for at undgå brud på ledningen under broen, blev det besluttet at skifte ledningen ud til en ny i plast. Den nye kan imidlertid ikke lægges før broen er støbt færdig, så i dag blev hovedledningen afbrudt på begge sider og der blev sat en afspærringsventil på hver side. 
I den forbindelse blev der kl. 9.00 der lukket for vandet til 7 forbrugere syd for åen og 3 forbrugere nord for åen. På sydsiden var der vand igen ca. 14.45 og på nordsiden kl 17.30.

 
29. jan.   Pga. et rørbrud på stikledningen til Kirketorvet 1, så der var lukket for vandet fra Kirketorvet og til Kalkbrudsvej mellem kl. 11.15 og kl. 11.40 mens bruddet blev repareret.
 
18. jan.   På parkeringspladsen foran VUC var der et rørbrud. Der blev gravet frit til det og det blev repareret. Der skulle skiftes ca 4 meter af ledningen, så det var nødvendigt at lukke for vandet til VUC og enkelte forbrugere på Ny Strandvej mellem kl. 15.30 og 17.30, mens udskiftningen stod på.
 
14. jan. 2019   Forsyningen til Nygade 35 skulle afbrydes da huset skal rives ned. Mens stikket blev koblet fra var der lukket for vandet i Nygade fra Frederiksmindevej til Torvegade mellem kl 10.55 - 11.15.
 
14. dec.   Det nye takstblad for 2019 er nu godkendt af Faxe Kommune og det er lagt ind på vores hjemmeside under Information -> Takster.
 
5. dec.   Jeg har fået en enkelt forespørgsel ang. aflæsning af vandmåler til nytår. Der vil ikke blive sendt aflæsningskort ud da alle vores vandmålere kan fjernaflæses. Efter nytår kører jeg rundt og aflæser målerne. I de aflæsninger får jeg både den aktuelle målerstand samt målerstanden fra den første i måneden. Dermed kan vi lave en helt skarp afregning for kalenderåret 2018. Årsopgørelsen bliver sendt ud i slutningen af januar til betaling primo februar.
Aflæsningerne levers desuden til Faxe Forsyning, der bruger de samme tal for afregning af afledningsafgiften for 2018.

 
4. dec.   Vandværkets solcelleanlæg har i dag - pga. den fantastiske sommer - opnået den forventede el-produktion for hele 2018: 40.940 kwh. - ca. 9 husstandes årsforbrug. Det svarer til - på nuværende tidspunkt - ca. 37% af forbruget på vandværket.
 
5. nov.   Under Faxe Kommunes arbejde med at skifte kantsten på Nørregade, var der dukket en ukendt stophane op. Den var gammel og virkede ikke, så den blev skiftet i dag. Der var derfor lukket for vandet til Rebslagervej, Nørregade og Stationsvej ca. en time fra kl. 10.00.
 
31. okt.   Der blev i dag skiftet et stykke rør efter den nye ventil på Kornagervej. Der var lukket for vandet ca. 1 time til Kornagervej og Faxe Havnevej i den forbindelse.
 
30. okt.   På Koralvej ved Kornagervej skulle en ventil skiftes, så der var lukket for vandet fra kl. 13.00 på Kornagervej, Faxe Havnevej og Schjølervej. Desværre var der lidt problemer med at få rør og ventiler til at passe, så udskiftningen trak ud fra den planlagte time til to timer. Der blev lavet en midlertidig løsning og åbnet for vandet igen kl. 15.00.
Den 31/10 skal der så graves lidt mere fri og skiftes en stump rør mod Kornagervej, så der vil igen blive lukket for vandet til Kornagervej og Faxe Havnevej.

 
17. okt.   Ved hundebanen på Rosenkildevej skulle der skiftes en ventil samt sløjfes to stikledninger, der aldrig er blevet taget i brug. Der var lukket for vandet til Sandagervej, Guldagervej og Lindegårdsparken mellem kl. 10.20 og 12.20 mens reparationen stod på.
Der er ikke planlagt flere udskiftninger for dette område i denne omgang.

 
15. okt.   På Koralvej skulle en hovedventil skiftes. Der var lukket for vandet til Guldagervej, Kornagervej og Schjølervej fra kl 10.30 til 11.05 mens udskiftningen stod på.
 
10. okt.  

En ventil til Leragervej skulle skiftes. Der var derfor lukket for vandet til forbrugere på Leragervej, Kornagervej, Faxe Havnevej og Schjølervej i tidsrummet 10.15 til 10.50.

Der skal i de kommende dage skiftes yderligere 2 ventiler på Koralvej og Rosenkildevej, så der vil igen komme et par afbrydelser.

3. okt.   Jeg har været rundt og aflæse alle vores vandmålere og det viste sig, at der to steder var et rørbrud efter måleren - det ene sted havde vandet løbet ud i over 4 måneder. Selvom der er monteret fjernaflæselige vandmålere er det stadig en god ide at aflæse den en gang imellem og regne på døgn-forbruget. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at vandspild undgås.
 
18. sept.  

Der blev i dag lavet den sidste omkobling på Thornfjeldsvej, så der var lukket for vandet for forbrugere nord for Køgevej og langs Værløsevej, Holteskovvej, Baunekulevej og Egedevej fra kl. 09.30. Der blev åbnet til forbrugerne på Egedevej kl. 10.25 mens resten måtte vente til kl 11.30 med at få vand. Projektet er nu afsluttet og hele vandledningen fra Thornfjeldsvej til Køgevej er udskiftet.

Der har været en hel del afbrydelser af forsyningen de sidste ca. 2 måneder. Der skal lyde en tak til forbrugerne for stor tålmodighed og forståelse for situationen.

6. sept.   Desværre var der lidt problemer i går med at få hele stykket mellem gammel og ny vandledning koblet om, så der måtte graves lidt mere fri og kobles om igen i dag. Der var lukket for vandet fra kl. 11.00 til 12.25.
 
5. sept.   Der blev i dag koblet om mellem ngammel og ny ledning  hvor Thornfjeldsstien går ud i Købevej. Der skulle sættes nogle nye ventiler og skiftes lidt rør, så arbejdet trak lidt ud. der var lukket for vandet til forbrugerne nord for Køgevej og langs Værløsevej, Holteskovvej og Baunekulevej fra kl. 10.00 til kl. 11.40.
 
4. sept.   Der blev i dag monteret endnu en distriktsmåler på hjørnet af Ny Strandvej og Gl. Strandvej. Der var derfor lukket for vandet for forbrugerne på Stubberupvej og Gl. Strandvej frem til Bakkedal i tidsrummet 10.30 til 10.50.
 
28. aug.  

Arbejdet med udskiftning af vandledningen mod Vejrløse skrider fremad. I dag skulle det sidste stykke langs Thornfjeldsstien kobles ind, og der var derfor lukket for vandet til forbrugerne nord for Køgevej og langs Værløsevej, Holteskovvej og Baunekulevej i tidsrummet 12.40 til 14.00.

Der mangler nu kun omkoblingerne ved selve Thornfjeldsvej og ved Køgevej. Det forventes at disse bliver lavet i næste uge - uge 36. Disse omkoblinger er et lidt større arbejde, så det må forventes at der er lukket for vandet i længere tid - op til 2-3 timer. Vi vil bestræbe os på ikke at afbryde om morgenen og hen over spisetider.

1. aug.   Arbejdet med den nye vandledning fra Thornfjeldsvej via Nordhjemsvej og Thornfjeldsstien til Køgevej skrider fremad. I forbindelse med omkoblingerne mellem gammel ledning, midlertidig ledning og ny ledning vil der være nogle afbrydelser af vandforsyningen til vores forbrugere nord for Køgevej og langs Værløsevej, Holteskovvej og Baunekulevej.
Vi bestræber os på at lave afbrydelserne til mindst mulig gene for forbrugerne - dvs. ikke om morgenen, omkring spisetid og højst 1 time af gangen. Vi håber på forståelse for disse nødvendige afbrydelser.

 
26. juli   Pga. kalkbruddets planlagte udvidelse har vi lagt en ny vandledning fra Thornfjeldsvej via Nordhjemsvej og syd om den gamle losseplads frem til Thornfjeldsstien igen. Der blev i dag omkoblet, så forsyningen til Værløse, Atterup og Tokkerup sker gennem denne nye ledning. Der var i den forbindelse lukket for vandet mellem kl. 10.00 og kl. 11.00.
 
5. juni   Der har i dagspressen været historier om vandværker, der er ved at løbe tør pga. det højere forbrug her i sommervarmen. De problemer har vi heldigvis ikke. Alle boringerne kører på ca. halv kapacitet, og på trods af et noget højere døgnforbrug - ca. 1000m3 mod normalt ca. 840m3 - så er vi stadig langt fra vandværkets maximale kapacitet, som ligger på ca. 1800m3/døgn.
 
29. maj   På den lille stikvej til Præstøvej 89 - 91 skulle vandledningen skiftes fra et gammelt jernrør til en plastledning. I den forbindelse var der lukket for vandet til forbrugerne på Bytoftevej, Rosendalvej og Blåbækvej i tidsrummet 14.15 til 15.15.
 
15. maj   EU's persondataforordning er nu implementeret på Faxe Vandværk. Der er lavet et nyt punkt i menuen INFORMATION ovenfor, hvor der står lidt om persondataforordningen og der er også et link til vores persondatapolitik.
 
25. april   Sidst på eftermiddagen den 24. april ringede en forbruger på Stenagervej og gjorde opmærksom på et brud på en af Stenagervejs stikveje. Vi gik i gang med at udbedre det fra morgenstunden den 24. april. Desværre var det så alvorligt, at vi blev nødt til at lukke for vandet på hele Stenagervej kl. 9.15 mens vi gravede bruddet frit og fik lavet en midlertidig reparation. Der blev åbnet for vandet igen kl. 11.15. I næste uge skal der skiftes stophane og stikledninger til 2 forbrugere, men arbejdet er forberedt, så der skal kun lukket kortvarigt.
Der er - som sædvanligt - givet en findeløn til den første, der ringede.

 
23. april  

På Præstøvej skulle der skiftes en stikledningsventil til den nye og gamle Aldi. Der var derfor lukket for vandet til hele Granvænget og enkelte andre forbrugere mellem kl. 13.30 og kl. 14.45.

19. april   Det er nu blevet forår og solen skinner igen. Dermed er der godt gang i vandværkets solcelle-anlæg. Anlægget blev sat i drift i efteråret 2016 og har til dato produceret 41.530 Kwh. I 2017 blev der produceret 34.098 Kwh, hvoraf vi selv kunne bruge de 30.690 Kwh. Resten blev leveret på nettet, desværre uden at vi fik penge for det. Sammenholdt med vores totale forbrug, så svarer det til, at vi har lavet 21,2% af vores strøm selv.
For interesserede har jeg lagt et link til solcellernes statuspanel ud i kolonnen til højre.

 
14. marts  

Rørbruddet på Solvænget blev frigravet og repareret. Der var lukket for vandet for forbrugerne på Solvænget mellem Kastanievej og Ellevej og enkelte forbrugere på Rønnedevej mens arbejdet stod på - ca. 9.15 - 10.15.

 

13. marts   En forbruger havde spottet et rørbrud på Solvænget og ringede. Det vil blive lavet i morgen - 14. marts - fra morgenstunden.
 
12. marts   Frosten er nu ovre for denne gang, så vi kunne lave bruddet på Niels Olsens Vej færdigt. Der skulle skiftes et stykke rør og sættes en ny stophane til nr. 6. der var i den forbindelse lukket for vandet på hele Niels Olsens Vej og lidt af Rosenvænget i knap en time ved middagstid.
 
28. feb.   Et rørbrud på Niels Olsens Vej skulle udbedres akut - trods vejret. Der var lukket for vandet på hele Niels Olsens Vej og den vestlige del af Rosenvænget mens udbedringen stod på - ca. kl 13.30 til 15.00.
 
27. feb.   En stophane skulle skiftes Præstøvej 44. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet for forbrugerne på Præstøvej mellem Niels Olsens Vej og Rådhusvej mellem kl 09.00 og 10.00.
 
20. feb.  

Den seneste vandprøve - taget ved afgang fra vandværket - viste en hårdhedsgrad på 16.
Der har den seneste tid været lidt skriveri i dagspressen omkring sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og udviklingen af tyktarmskræft. Den seneste vandprøve viste et nitratindhold ved afgang vandværk på 2 mg/l. Grænseværdien er på 50 mg/l.
Den seneste 8 års vandprøver ligger tilgængeligt på hjemmesiden under punktet: Information - Vandkvalitet - Seneste prøver. Den nyeste prøve kan ses HER.

15. jan.  

For meget betalt for vand i 2015 og 2016

Faxe Vandværk har netop udsendt årsopgørelser for 2017.

Opgørelsen indeholder også a’conto opkrævning for januar kvartal 2018 ligesom den indeholder tilbagebetaling for årene 2015 og 2016 til de forbrugere, der også ejede deres ejendom i de to år.

Faxe Vandværk er omfattet af vandsektorloven og får hvert år udmeldt et prisloft.

Prislofterne for 2015 og 2016 har vi overskredet, hvorfor de for meget opkrævede beløb nu tilbagebetales.

 

11. jan.   Under udgravning til et kloak-arbejde kom entreprenøren til at rive en vandledning over. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet på hele Kalvehavevej i tidsrummet 13.45 til 15.10 mens vandledningen blev skiftet.
 
7. jan.   En stophane og stikledning på Præstøvej skulle skiftes, så der var lukket for vandet på Præstøvej mellem Rønnedevej og Niels Olsens Vej - dog kun de lige husnumre - mellem kl. 12.00 og 13.00.
 

5. jan.
2018

  Faxe Vandværk ønsker sine forbrugere et godt nytår.
Da alle vores vandmålere er skiftet til fjernaflæste målere, skal man ikke indberette forbruget, som man gjorde tidligere. Målerne er aflæst og årsafregningen beregnes en af de nærmeste dage så årsopgørelsen kan blive sendt ud i slutningen af januar. Aflæsningerne er sendt til Faxe Forsyning, der bruger dem i beregningen af afledningsafgiften.

 
4. dec.   Nødledningen ved Thornfjeldsvej blev i dag skiftet fra en 32mm ledning til en 50mm ledning for at sikre stabil forsyning til forbrugerne nord for byen. Der var i den forbindelse lukket for vandet fra kl. 13.30 til kl. 14.15.
 
2. dec.   Pga. regnen skete der et jordskred ved kalkbruddets udgravning ved Thornfjeldsvej. Desværre rev det et stykke af forsyningsledningen til Atterup, Tokkerup og Værløse med, så der manglede 3-4 meter af vandledningen. Bruddet skete kl. 19.17. Der blev lagt en nødforsyningsledning på ca. 70 meter udenom det sted, hvor jorden var skredet. Der blev åbnet for vandet igen kl, 02.30.
 
29. nov.   Et gammelt brandsluknings-reservoir på Rønnedevej skulle afbrydes. Der var lukket for vandet for enkelte forbrugere mellem Odinsvej og Vinkelvej mellem kl. 11.15 og kl. 11.40.
 
27. nov.   En brandhane på Leragervej skulle fjernes og en distriktsmåler monteres i stedet for. Der var lukket for vandet på Leragervej mens arbejdet stod på mellem kl. 13.00 og kl. 14.00.
 
16. nov.  

På Guldagervej var en brandhane blevet påkørt og ødelagt. den blev fjernet i dag, så der var lukket for vandet til hele Guldagervej og Lindegårdsparken fra kl. 11.00 til kl. 11.25.

8. nov.  

Ved et uheld kom Faxe Kalk til at grave forsyningsledningen til hele området nord for Faxe over. Der skulle skiftes 2 meter af ledningen, så der var lukket for vandet for alle forbrugere i Værløse, Tokkerup, Atterup og Ebbeskov mellem ca. 11.15 og 12.45. 

1. nov.  

En stophane til Torvegade 33 skulle skiftes, så der var lukket for enkeltre forbrugere i Torvegade mellem Stationsvej og Nygade i tidsrummet kl. 8.30 til 9.30.

På Stenagervej fik en uheldig entreprenør revet en vandledning over ved et kloakarbejde. Det var nødvendigt at lukke for vandet for Stenagervej 38 - 56 (kun lige numre) mens ledningerne blev frigravet og repareret. Det var lukket i tidsrummet ca. 15.30 til 17.30.

19.okt  

Som følge af den debat, der har været i den seneste tid ang. fund af chloridazon i flere vandværker, har Faxe Vandværk fået testet vandet fra alle vores 6 boringer. Resultatet blev, at der ikke kunne spores nogen form for chloridazon i vores rå-vand.

12. okt.  

En udgravning - i forbindelse med udskiftning af nogle ventiler til fjernvarmen - afslørede en vandledning i meget dårlig stand. Det blev besluttet at udvide udgravningen og skifte det dårlige stykke. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet på Solvænget mellem Kastanjevej og Birkevej i tidsrummet 12.10 til 12.50.

 

10. okt.   En gammel forsyningsledning langs Vinkelvej skulle sløjfes. Der var derfor lukket for vandet på Rønnedevej fra Vinkelvej og mod vest i tidsrummet 13.10 til 13.30.
 

16. aug.

 

Pga. nedbrud på styringen på vandværket var vandtårnet løbet tør, så der var ingen vand i den øverste del af byen fra kl. ca. 8.00 til kl. 9.00.

6. juli   En ventilbrønd på Egedevej skulle sløjfes. Desværre var der en gammel anboring lige ved siden af, og den blev revet af under gravearbejdet. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet for alle forbrugere på Egedevej og nordpå mod Atterup og Tokkerup. Der var lukket i ca. 2 timer fra kl. 8.30.
 
15. juni   Pga. nedbrud på en computer på vandværket var vandtårnet i dag omkring kl. 14.00 løbet tør - uden at der var kommet alarm. Det tog frem til kl. 15.15 at få startet vandværket op igen og fyldt rørene, så der var normalt driftstryk igen.
 
8. juni   På Odinsvej skulle de monteres en distrikstmåler, så der var lukket for vandet på Odinsvej fra kl. 09.00 til kl. 09.30.
 
6. april   En stikledning på Birkevej skulle skiftes fra et gammelt utæt jernrør til en ny plastledning. Der var derfor lukket for vandet på Birkevej fra kl. 10.45 til kl.11.15 mens der blev koblet om.
Bagefter skulle der skiftes lidt stikledning og sættes to nye stophaner i Torvegade. Der var lukket for vandet i Torvegade fra Matas til Hvidt og Frit mellem kl. 13.10 og kl. 13.45.

 
13. feb.   Et rørbrud på Frerderiksmindevej gjorde det nødvendigt at lukke for vandet for forbrugerne mellem Nygade og Baldersvej mellem kl. 10.00 og kl. 12.15. Der bliver sendt 3 flasker god rødvin ud til den første, der ringede om bruddet.
 
2. feb.   Ved den seneste vandprøve er vandets hårdhed målt til 16dH.
 
2. jan.
2017
  Faxe Vandværk ønsker alle vores forbrugere et godt nytår.

For første gang vil alle målerne blive fjern-aflæst. Det sker i morgen - tirsdag den 3. januar. Årsopgørelsen vil kunne laves umiddelbart derefter, så de nye opkrævninger kan blive sendt ud.
Hvis der skulle være nogle forbrugere med et usædvanligt forbrug vil de blive kontaktet.

 
19. dec.   Det er nu snart ved at være nytår og dermed tid til aflæsning af vandmålere. Der er nogle enkelte forbrugere, der har fået tilsendt et aflæsningskort. Det vil kun være forbrugere med en bi-måler, der måler forbrug et erhverv. Alle forbrugsmålere er skiftet til fjernaflæste målere, så vandværket sørger for aflæsningen efter nytår.
 
18. dec.   Der var igen et rørbrud på Solvænget. Denne gang ved nr. 6. Bruddet gav så meget vand, at det blev lavet med det samme. Der var lukket for vandet for forbrugerne på Solvænget mellem Birkevej og Kastanievej fra kl. 11.00 til kl. 12.45.
 
9. nov.   Som nogen måske har bemærket, så er vi ved at få opsat et solcelleanlæg på grunden overfor vandværket. Vi forventer at kunne lave en stor del af det strøm vi bruger på vandværket (ca. 110.000 kwh/år) selv i fremtiden.
 
7. nov.   Et rørbrud på Solvænget skulle udbedres, så der var lukket for vandet på noget af Solvænget ca. 1½ time om formiddagen.
 
1. nov.   Der blev monteret en distriktsmåler og en ny hovedventil på forsyningsledningen til Guldagervej. Der var lukket for vandet ca. 1 time fra kl. 10.00 for forbrugerene på Sandagervej, Lindegårdsparken og Guldagervej mens arbejdet stod på.
 
11. juli   Der blev i dag monteret en distriktsmåler på Kornagervej, så der var lukket for vandet fra ca. 10.00 og 45 min frem. Måleren gør, at vi - fra vandværket - kan holde øje forbruget på Kornagervej og Faxe Havnevej, så lækager nemmere kan lokaliseres.
 
23. juni   Et rørbrud på Leragervej ved nr. 6A gjorde, at der var lukket for vandet nogle timer om formiddagen. Bruddet er midlertidigt repareret, men på sigt skal ledningen udskiftes.
 
4. april   Så er vi igen startet op med udskiftning af vandmålere. Der resterer knap 700 målere, der alle skal skiftes i løbet af 2016. Dermed vil alle målere kunne fjernaflæses til årsafregningen for 2016.
 
20. feb.   Igen blev der meldt om vand på Præstøvej ved nr 67. Lækagen var ikke så voldsom, så den fik lov at stå til om mandagen, hvor blev den nødtørftigt repareret. Tirsdag den 23. jan. blev der skiftet en ventil, så der var kortvarigt likket for vandet fra kl 12.15 for forbrugere mellem Rådhusvej og Rosenkildevej.
Igen er der findeløn til den heldige.

 
25. jan.
2016
  En forbruger ringede og meldte om rindende vand på Præstøvej ved nr 27.
Det viste sig at være et brud på stikledningen til nr. 27. Ledningen blev nød-repareret og dagen efter blev stikledningen udskiftet.
Der er findeløn på vej til den heldige.

 

28. dec.

 

Der er nogle forbrugere, der har ringet og spurgt til aflæsningskortene, der er sendt ud fra Faxe Forsyning. Selv om måleren er skiftet til den nye fjernaflæste type, skal aflæsningen indberettes til Faxe Forsyning. Det er først fra nytåret 2016/17 vi kan fjernaflæse alle målere.
Hvis ikke aflæsningen indberettes rettidigt, sendes der en rykker på SMS og der tillægges et gebyr på 81,25kr. Hvis vandværket skal aflæse måleren koster det yderligere 100kr i gebyr.

17. dec.

 

Rørbrud på Ny Strandvej ved Lindevej. Det var et brud på vores 8" ledning mellem vandværket og vandtårnet, så det skulle udbedres med det samme. Der var lukket for vandet på
Parkvej, Gl. Strandvej og Stubberupvej fra kl. 16.30 til 18.45.

2. nov.

 

Vi er nu gået ind i slutspurten med udskiftning af vandmålere. Der vil blive skiftet målere frem til den 13. november 2015. Herefter vil der være en pause frem til medio februar, hvor de sidste målere bliver leveret.

23. juli  

Et rørbrud på Rønnedevej ved nr 62 skulle udbedres, så der var lukket for vandet på Rønnedevej fra Vinkelvej og mod vest fra kl. 13.40 til kl. 15.50. Igen vanker der rødvin til finderen.

9. juli   Stophanen til Præstøvej 36 skulle skiftes, så der var lukket for vandet på Præstøvej fra Niels Olsesnvej til Lærkevej i ca. 20 min omkring kl. 10.30.
 
6. juli   Faxe Vandværk har besluttet at skifte alle vandmålere ud til en ny type elektronisk ultralydsmåler med fjernaflæsning. I dag startede jeg udskiftningen af målere for 2015. Alle målere skal skiftes og jeg forventer at være færdig ved udgangen af 2016.
 
18. feb.  

På Stenagervej skulle der i dag skiftes en utæt stophane og stikledning. Der var derfor lukket for vandet på hele Stenagervej ca. fra kl. 10.00 til 10.30.

27. jan.
2015
 

En vaks forbruger ringede allerede fra morgenstunden ang. et rørbrud på Solvænget ved nr 10. Jeg kunne derfor få vores entreprenør til at tage det fra morgenstunden, så bruddet var udbedret allerede kl. 11.00. Der var lukket for vandet på Solvænget fra Birkevej til Kastanievej fra ca. 9.30 til 11.00, mens der blev gravet og repareret. Der er rødvin på vej til finderen.

24. feb.  

Den seneste vandprøve fra den 19. februar viste en hårdhedsgrad på vandet fra Faxe Vandværk på 15'dH.

18. jan.
2014
  Omkring kl. 15.30 skete der er rørbrud på hovedforsyningsledningen mellem vandværket og vandtårnet (en 8" støbejernsledning) på Lindevej ved nr. 24. Bruddet var så alvorligt, at det var nødvendigt at få det repareret med det samme. Der var lukket for vandet til forbrugerne på Parkvej, Gammel Strandvej og Stubberupvej i tidsrummet 18.30 til 20.25 mens reparationen stod på. Der vil blive givet den sædvanlige findeløn på 3 fl. rødvin til den første, der ringede ang. bruddet.
 
30. dec.   Et rørbrud i Nygade ved nr. 39 blev udbedret. Der var lukket for vandet i Nygade fra Frederiksmindevej og frem til Torvegade i et par timer.
 
5. dec.   I forbindelse med lukningen i Tokkerup 2. december, havde vandledningerne på Atterupvej 'sat sig' , så der var opstået en lækage ved en samling. Den blev frigravet og samlingen samt en vilkel blev savet ud og nyt rør monteret. Der var lidt problemer med at få det helt tæt efterfølgende, så der var lukket for vandet på hele Tokkerupvej i nogle timer.
 
2. dec.   Brandhanen ved branddammen i Tokkerup var blevet kørt ned af en rabatklipper. Det blev besluttet at nedlægge brandhanen, så der var lukket for vandt for alle forbrugere i Værløse, Tokkerup, Atterup og nord for disse fra ca. 14.50 til 15.30.
 
14. nov.   En hovedventil på hjørnet af Nygade og Vestergade blev skiftet i dag. Der var lukket for vandet på hele Vestergade fra kl. 9.15 til 10.15.
 
2. okt.   Der blev i dag monteret en distriktsmåler på vandværket. Den måler forbruget til Hovby, Tystrup, Jyderup og bytoftevej. I den forbindelse var der lukket for vandet i dette område fra kl. 10.00 til 10.40.
 
28. aug.   Stophanerne for Stenagervej 17 & 23 skulle skiftes, så der var lukket for vandet på hele Stenagervej fra ca 10.15 til 10.45.
 
22. aug.   En hovedventil på hjørnet af Koralvej og Stenagervej var 'groet fast' og skulle udskiftes. Dette medførte, at der var lukket for vandet på Guldagervej, Lindegårdsparken, Kornagervej, Sandagervej, Stenagervej, Leragervej, Schjølervej, Faxe Havnevej og noget af Ny Strandvej i tidsrummet 12.30 til 13.30.
 
29. maj   Et mindre rørbrud på Stenagervej ved nr. 42 blev udbedret. Der var lukket for vandet for enkelte forbrugere i ca. en time omkring middag. Igen er der rødvin til finderen.
 
15. maj   Vi har p.t. en del lækagetab. Der foretages løbende forbrugsmålinger forskellige steder på ledningsnettet, så der kan muligvis være lidt svingende vandtryk. Hvis du ser eller hører noget, der kan minde om en lækage, hører vi gerne fra dig. Er der en lækage kvitterer vandværket med 3 flasker god rødvin.
 
10. april   Der blev i dag monteret en distrikts-vandmåler på Thornfjeldsvej. Denne måler logger kontinuerligt vandforbruget på ledningen mod Værløse 7 Atterup og sender data til vandværket hver morgen. Montagen krævede, at der blev lukket for vandet mellem kl. 9.15 og 10.00 for alle forbrugere på Egedevej og i Værløse / Atterup.
 
20. dec.   Så er det nye takstblad beregnet og sat ind på hjemmesiden.
 
26. nov.   Den seneste vandprøve fra vandtårnet viste, at alle værdier lå indenfor grænserne. Tårnet blev sat i drift igen ved middagstid.
 
13. nov.   Hen over sommeren er vandtårnet blevet renoveret. Alle rør i tårnet er skiftet fra støbejernsrør til rør i rustfri stål. Samtidig er dimensionerne på til- og afgangsrør øget, så kapaciteten er fordoblet. Vandtårnet blev frakoblet den 21. maj og vi er nu i gang med at skylle tårnet de sidste gange. Først når vanprøverne fra tårnet er indenfor lovens grænser vil det blive sat i drift igen.
 
19. sept.   En ventil i Vestergade skulle skiftes. Der var lukket for vandet til Vestergade og Bagerstræde mellem kl. 14.30 og 15.10 mens ventilen blev skiftet.
 
10.-13.
sept.
  Forsyningsledningerne på Parkvej er blevet omlagt i disse dage. Forsyningen skete gennem to grunde fra Lindevej. Denne forsyningsledning er nu sløjfet og forsyningen sker fra den store 8" ledning. Der blev i samme omgang lagt nogle nye stikledninger og skiftet stophaner.
 
19. jan. 2012   Et mindre ledningsbrud ved Lindevej 12 blev udbedret om formiddagen. Der var lukket for vandet på Lindevej og Parkvej ca. 1 time omkring kl. 10.30. Igen vankede der god rødvin til finderen
 
19. dec.  

Så er det nye takstblad for 2012 lagt ind på hjemmesiden. Klik på [Takstblad] i menuen til venstre for at se det.

7. nov.   Stophanen ved Rønnedevej 5A var sprunget læk. Den blev frigravet fra morgenstunden og ved middagstid var hullet dækket igen. Det var ikke nødvendigt at lukke for vandet for at skifte den.
 
28. okt.   En utæt ventil skulle skiftes udfor Præstøvej 75. Desværre skulle der bruges nogle andre stumper, end dem jeg havde bestilt, så jeg måtte til Roskilde efter nye stumper. I mellemtiden var der lukket for vandet for 8 ejendomme på Præstøvej fra ca. 10.00 til 16.00.
 
26. okt.   I krydset Baldersvej / Frederiksmindevej skulle en ventil skiftes. Ved samme lejlighed blev der sat en ekstra ventil ind, så der kan lukkes for mindre områder i tilfælde af rørbrud. Der var lukket for vander på Frederiksmindevej, Baldersvej og Frejasvej fra ca. 11.00 til 11.45.
 
7. sept.   Udskiftningen af ventilen på Rønnedevej gik planmæssigt. Der var lukket for vandet fra ca. 00.15 til 03.15. Hullet blev dækket og asfalteret om formiddagen for ikke at genere trafikken.
 
6. sept.   En hovedventil på Rønnedevej skal skiftes ud. Ventilen er frigravet i dag og selve udskiftningen vil foregå i nat. Der vil omkring midnat blive lukket for vandet på Rønnedevej fra kirken og ned til Vinkelvej, hele Vinkelvej og hele Odinsvej. Udskiftningen forventes at vare 2½ time.
 
1. sept.   En hovedventil på Odinsvej skulle skiftes, så der var lukket for vandet på Odinsvej, Frederiksmindevej, Frejasvej og noget af Baldersvej mellem kl. 11.45 og 12.30.
 
20. juni   Så er det igen blevet tid for udskiftning af vandmålere. Der er 96 målere, der skal skiftes i år. Udskiftningen kommer til at ske hen over sommeren.
 
6. juni   Rørbrud for enden af Leragervej. Ledningsnettet var ikke udført helt som vist på vores tegninger, så der blev gravet i nogle dage for at få det rettet til og lukket de gamle ledninger af.
 
27. april   Rørbruddet på Vibevej blev lokaliseret og udbedret. Stikledningen til nr. 2 var et gammelt jernrør, så den blev skiftet til plast-rør. Der var lukket for vandet på hele Vibevej i ca. 1 time mens udskiftningen stod på. Der vanker igen 3 flasker rødvin til finderen.


Rørbrud på Parkvej blev også udbedret i dag. Som på Vibevej var stikledningen til Ny Strandvej 1B et gammelt jernrør, så det blev også skiftet.

 
23. april   Rørbrud på Vibevej. Det var lidt uklart, hvor lækagen var, så lækagesøger blev rekvireret. Lækagen gav ikke så meget vand, så den fik lov at stå til efter påske.
 
15. april   Hen over efteråret og vinteren har vandværket gennemgået en større renovering. I dag blev der omkoblet, så vandbehandlingen kørere på det nye system med lukket iltning.
 
16. jan.   På Solvænget var der sket et rørbrud ved nr.6. Der var mange, der ringede for at anmelde det, men desværre er det kun den første, der ringer, der får findelønnen på 3 flasker god rødvin. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der ringer, for at anmelde rørbrud. Det sparer vandværket - og forbrugerne - for meget vandspild.
 
14. jan.
2011
  Forsyningsledningen til brandhanen ved Super Bests indgang var knækket. Der blev frigravet og repareret fredag formiddag. Der var lukket for vandet for forbrugere mellem Kirketorvet og Kalkbrudsvej fra ca. 8.30 til ca. 10.15. Igen vankede der findeløn til den første, der ringede.
 
20. dec.   Det nye takstblad for 2011 er nu lagt ind på hjemmesiden. Se det under rubrikken TAKSTBLAD. Iflg. den nye vandsektorlov er vandværket underlagt betydeligere skrappere krav mht. regnskab og dokumentering. Det har derfor været nødvendigt at hæve vandpriserne.
 
20. aug.   Reparationen af hovedvandledningen blev påbegyndt fra morgenstunden. Desværre gik hovedledningen i stykker 2 gange mere under reparationen, så der blev arbejdet igennem hele natten til der var tryk på igen lørdag kl. 10.40, hvor alle forbrugere igen havde vand.
 
19. aug.   Under en styret underboring under Præstøvej ved Rosenkildevej blev den store 8" hovedledning mellem vandværket og vandtårnet revet over. det medførte et så stort vandtab, at vandtrykket forsvandt i stort set hele vores forsyningsområde fra kl 08.00 til der var lukket for hovedledningen kl 08.45. Desværre kunne vandledningen ikke repareres, så der måtte bestilles reservedele til at udskifte et stykke af vandledningen. Disse dele kunne først være fremme næste dag, så 8 forbrugere var uden vand.
 
12. maj   Så er jeg gået i gang med at skifte vandmålere igen. De sidste af de gamle Zenner målere fra 1997 skal sikftes: ialt 223 stk. Derudover skal der tages stikprøve af et enkelt parti: 14 stk.
 
11. jan 2010   En opmærksom borger ringede søndag ang. et rørbrud på Baldersvej ved nr. 4. Bruddet gav ikke så meget vand, så det fik lov at stå til mandag morgen, hvor det blev frigravet og repareret. Der var lidt problemer med at finde bruddet, så opgravningen blev ret omfattende. Der var lukket for vandet til 4 forbrugere på Baldersvej mellem ca. 9.20 og 14.00. Igen kvitterer vandværket med 3 flasker god rødvin til finderen.
 
15. dec   Der er nu sendt aflæsningskort ud til alle forbrugere - nogle får dem i e-boks. Husk at indberette aflæsningen rettidigt, da der ellers vil blive opkrævet en afgift på 100kr jfr. vandværkets takstblad.
 
26. okt.   En mindre lækage på Rosenkildevej ved Materialegården blev gravet fri og repareret. Igen vanker der vin til finderen.
 
1. okt.   SEAS-NVE er i disse dage i gang med at grave højspændingskabler ned i den nordlige ende af Overdrevsvej. Desværre lå vandledningerne ikke helt som vist på tegningerne, så en styret underboring ramte en vandledning så den knækkede. Der blev hurtigt gravet frit og ca. 1,5m af vandledningen blev skiftet. Der var lukket for vandet fra Atterup Forsamlingshus og nordpå mens arbejdet stod på fra ca. 12.30 til 14.00.
 
25. sept.   Udskiftningen af vandmålere er nu overstået for denne gang. Jeg vil dog fortsætte med at skifte enkelte målere hos de forbrugere, der har en for stor måler monteret. Det drejer sig om 27 målere, og så skal der udtages målere til stikprøvekontrol fra to partier. det drejer sig om 34 målere.
 
24. aug.   Vi er nu gået i gang med at skifte de sidste vandmålere for denne gang. Der blev sidste år skiftet 181 målere og i foråret 208 målere. Der resterer 222 målere, hvoraf de 98 er skiftet pr. d.d. Udskiftningen forventes at være afsluttet om ca. 3 uger.
 
13. juli   I rabatten ved Præstøvej nr. 85 har der gennem længere tid stået en del vand. Vi havde 7. juli besøg af en lækagesøger fra Leif Koch, og han fik lokaliseret lækagen. I dag fik vi den gravet fri og repareret. Igen vanker der 3 flasker rødvin til den heldige finder.
 
8. juli   På Lærkevej skulle der skiftes en ventil på ledningen op ad Vibevej. De den blev frigravet, viste det sig, at der sad to gamle ventiler lige efter hinanden. Det blev besluttet at skifte hele T-stykket og ca. 2 meter ledning op mod Vibevej. Da T-stykket blev frigravet dukkede der endnu en ventil op på ledningen ad Lærkevej. Alle tre ventiler blev skåret ud og erstattet af nye rør og en enkelt ventil. der var lukket for vandet for alle forbrugere på Lærkevej og Vibevej mens arbejdet stod på - ca. 12.00 til 14.30.
 
7. juli   På Parkvej skulle der skiftes en ventil på ledningen mod svømmehallen og monteres en ekstra ventil på ledningen mod boldbanen. Der var varslet lukning for de berørte forbrugere fra kl. 20.00 til 24.00. Desværre gik udskiftningen ikke helt som planlagt, så der var lukket for vandet frem til ca. 02.15. og fuldt tryk på ledningerne omkring kl. 02.45.
 
24. juni   I krydset mellem Torvegade og Nygade skulle to gamle ventiler udskiftes. Et nyt T-kryds med rør og ventiler var forberedt på forhånd, så udskiftningen gik rimelig hurtigt. Der var lukket for vandet på Torvegade fra Vinkældertorvet til Stationsvej og hele Nygade fra kl 15.00 til kl. 16.00.
 
20. juni   På Gl. Strandvej var der i løbet af natten sprunget et mindre rør. Da der var mange, der ringede angående bruddet, blev det besluttet at udbedre det med det samme. Der var lukket for vandet for alle forbrugere på Gl. Strandvej og Stubberupvej fra ca. 8.00 til ca. 10.00. Igen vanker der rødvin til den første, der ringede.
 
18. juni   På hjørnet af Niels Olsensvej og Præstøvej skulle en gammel utæt ventil skiftes. Udskiftningen krævede også udskiftning af et T-stykke og nogle rør, så gravearbejdet blev ret omfattende. I forbindelse med udskiftningen var der problemer med at få lukket for vandet, så lukningen blev noget længere end forventet. Der var lukket fra kl. 13.15 til ca. 16.45 for forbrugerne på Lindevej, Parkvej, Niels Olsensvej og Præstøvej fra Rønnedevej til Lærkevej.
 
9. juni   Også på hjørnet af Kastanievej og Solvænget skulle en ventil skiftes. Der var lukket for vandet på noget af Solvænget og hele Kastanievej fra ca. 9.00 til 10.30.
 
4. juni   En ventil skulle skiftes på hjørnet af Solvænget og Ellevej, så der var lukket for vandet på noget af Solvænget og hele Ellevej fra ca. 12.30 til 14.00.
 
19. maj   Et rørbrud skulle udbedres i Tystrup. Der var derfor lukket for vandet i hele Tystrup et par timer om formiddagen, mens reparationen stod på. Der bliver også denne gang givet 3 god flasker rødvin til finderen.
 
16. april   En urokkelig stophane på Stenagervej skulle skiftes. Det viste sig at stikledningen var et gammelt jernrør, så det skulle også skiftes. I den forbindelse var der lukket for vandet på hele Stenagervej fra ca. 11.30 til 13.00.
 
1. april   En gammel ventil på hjørnet af Lærkevej og Præstøvej blev skiftet i dag. Der var lukket for vandet på hele Lærkevej og nogle forbrugere på Præstøvej fra Niels Olsens Vej til Rådhusvej. Lukningen varede fra 13.00 til 14.00.
 
25. mar.   Så er jeg igen begyndt at skifte vandmålere ud. Ca. halvdelen er nu skiftet, og udskiftningen forventes at være afsluttet først på sommeren.
 
2. feb.   Fra midten af januar var døgnforbruget steget med ca. 150 m3. Med forskellige hjælpemidler var lækagen lokaliseret til at være på den gamle 4" hovedledning i Præstøvej mellem Rådhusvej og Niels Olsens Vej. En lækagesøger fra firmaet Leif Koch blev tilkaldt, men han kunne ikke lokalisere bruddet. Vandet fra bruddet løb i den gamle nedlagte kloak, så Syd Slam blev tilkaldt, og med en lille kamera-robot kunne de se, hvor vandet løb ind i kloakken. Det var udfor nr. 46b, og her blev der gravet ned den 2. februar. Udgravningen blev lidt omfattende, men lækagen blev fundet og repareret.
 
20. jan.   Et rørbrud lige midt i Haribos indkørsel blev meldt den 19. jan. Bruddet var på den store 8" hovedledning fra vandværket til vandtårnet. Den 20. blev der frigravet fra morgenstunden, men p.g.a. store mængder vand i jorden omkring ledningen og den megen vand, der skulle drænes af selve ledningen, trak reparationen ud. Der var varslet lukning af vandet fra 0800 til 1200 til ca. 50 forbrugere, men klokken blev henad 13.30 inden der blev åbnet for vandet igen. Der var først fuldt tryk på ca. ½ time senere. Finderen kan se frem til den sædvanlige findeløn.
 
7. jan 2009   Rørbrud på Kalkbrudsvej. Rørbruddet blev udbedret fra morgenstunden den 8. jan. Der var lukket for vandet på Kalkbrudsvej fra ca. 8.15 til 10.15. Finderen fik den sædvanlige findeløn.
 
23. dec.   På Frejasvej ved nr. 9 var der et brud på stikledningen. Bruddet blev frigravet og repareret med en bandagemuffe.
 
24. nov.   Der er hen over efteråret blevet skiftet en del vandmålere. 573 vandmålere står til udskiftning og de 173 er nu skiftet. De resterende bliver skiftet efter nytår af hensyn til den årlige måler-aflæsning. Husk i øvrigt, at det koster 100kr i gebyr, hvis indlæsningskortet ikke besvares.
 
15. nov.   Rørbrud på Rønnedevej ved nr. 26. Stikledningen blev frigravet og repareret.
 
7. nov.   Endnu et rørbrud. Denne gang på Nørregade ved nr. 8. Stikledningen blev frigravet og nød-repareret. Mandag blev stikledningen skiftet.
 
6. nov.   Et mindre rørbrud på Kalkbrudsvej blev opdaget sidst på eftermiddagen den 5. nov. Der løb ikke så meget vand, så det blev besluttet at lade det stå til dagen efter. Det viste sig at være stikledningen til nr. 2 , der var knækket. Anboringen, stophanen og ca. 1 m af røret blev skiftet.
 
29. okt.   På Præstøvej udfor nr. 76 skulle en utæt ventil på den gamle 4" hovedledning udskiftes. Der var lukket for vandet på Præstøvej fra Rådhusvej til Lindegårdsvej fra ca. 14.30 til 15.30 mens ventilen blev skiftet.
 
28. okt.   Den gamle stophane til Nygade 37 skulle fjernes, da den var utæt og huset er revet ned for mange år siden. Der blev frigravet omkring ventilen og den blev skåret ud og erstattet medet stykke rør. Der var lukket for vandet i Nygade fra Torvegade til Frederiksmindevej fra ca. 11.30 til 12.30.
 
22. aug.  

En vaks beboer ringede ang. et rørbrud på Solvænget mellem nr. 10 og 12. Reparationsarbejdet blev påbegyndt med det samme. Desværre var det ikke muligt at få arbejdet gjort færdigt i løbet af natten, så enkelte forbrugere måtte undvære vandet til næste dag omkring kl. 12.00. Vandværket honorerer opmærksomheden med 3 flasker god rødvin.

29. aug.   Den sidste del af omkoblingen på Præstøvej blev lavet. En enkelt ventil skulle monteres på den gamle hovedledning, så der var lukket for vandet for Præstøvej fra Niels Olsens Vej til Rådhusvej og på Lærkevej. Lukningen varede fra kl. 14.30 til 15.30. Rør-arbejdet var færdigt kl 19.00.
 
28. aug.   Pga. rørarbejde ved det nye kryds mellem Rådhusvej og Præstøvej var der lukket for vandet i hele vandværkets forsyningsområde mellem kl. 17.45 og 20.15. Det var et yderst uheldigt tidspunkt at lukke for vandet, men en meget stram tidsplan gjordet det desværre nødvendigt. Mange ringede forgæves til vandværket, for at få at vide, hvad der var galt, men jeg var nødt til at lade telefonen ligge til sidst, for at kunne lave omkoblingen. Arbejdet stod på til ca. 01.30, hvor alle rør var svejst sammen.
 
11. aug.   På Rosenvænget 2 sivede der vand ind gennem muren langs vandledningen. Lækagesøgnings-firmaet Leif Koch havde afsat lækagen i vejen, lige udfor gennemføringen. Ledningen blev frigravet, men det viste sig at være en gammel skrøbelig jernledning. Det blev besluttet at lægge en helt ny plastledning ned til hovedledningen i Præstøvej.
 
8. aug.   Den sidste stump ledning langs den nye omfartsvej er nu lagt. Der bliver lagt en ny hovedledning i Præstøvej - ca 10m på hver side af det nye kryds. I næste uge laves omkoblingen mellem de to gamle støbejernsledninger og den nye plastledning.
 
1. aug.   På Rosenvænget løb der vand ind i en kælder ved rør-gennemføringen. For ikke at grave mere op end højst nødvendigt kom Leif Koch forbi og lokaliserede bruddet med sporegas.
 
31. juli   Rørbrud på Jesper Olsensvej. En entreprenør gravede uden at have skaffet tegninger, så de fik kradset hul i en vandledning. Efter at have lukket for vandet måtte de rekvirere en smed til at udbedre skaden.
 
25. juli   På Kalvehavevej udfor nr. 27 var et T-stykke revnet. En vaks beboer opdagede lækagen og ringede til vandværket. Det blev belønnet med 3 fl. god rødvin.
Lækagen blev udbedret 28. juli.

 
19. juni   På hovedledningen mellem vandværket og vandtårnet skulle der skiftes en ventil foran vandværket. Udskiftningen krævede også udskiftning af noget rør og en mindre ventil. Arbejdet blev udført om natten mellem 23.15 og 05.15. Der var lukket for vandet i Hovby, Tystrup og Jyderup mellem 24.00 og 04.20.
 
5. juni   En ventil på hovedledningen mellem vandværket og vandtårnet skulle udskiftes. Der var i 'Faxe Bugten' varslet lukning af vandet onsdag den 28. juni. Arbejdet viste sig dog at være mere omfattende end først antaget, så udskiftningen blev udsat en uge, og foretaget natten til 5. juni. Der var lukket for vandet for alle forbrugere øst for Præstøvej og syd for kirken. Lukningen varede fra ca 23.30 til 04,45. Efterfølgende var der en del luft og lidt okker i vandet, men det burde være væk nu.
 
16. maj   De sidste vandledninger er nu lagt på Nikolinesvej (nord for Rønnedevej), så de to udstykninger er nu helt færdige. Næste etape bliver en ny hovedledning langs den nye omfartsvej. Den nye hovedledning skal forsyne de nye udstykninger mellem Rønnedevej og Faxe Å.
 
     
2. april   På den nye udstykning nord for Rønnedevej - Nikolinesvej - har beredskabet besluttet, at der skal stå en brandhane. For at kunne forsyne denne med vand kræves minimum en 90mm vandledning. Da vandledningen i Rønnedevej kun er en gammel 2" støbejernsledning, skal den udskiftes fra krydset ved Solvænget og frem til fordelingsvejen til Nikolinesvej. Ledningen er lagt og de sidste koblinger og anboringer svejses i dag. Der er planlagt omskiftning til den nye ledning i morgen - 3. april - så der vil være lukket for vandet for forbrugerne vest for Solvænget fra ca. 9.00 til 13.00. Der vil også blive en kortvarig afbrydelse for forbrugerne fra Vinkelvej til Solvænget omkring kl. 9.00. Den forventes at vare ca. ½ time.
 
1. april   De sidste vandledninger blev lagt på Konradsvej i dag. Der mangler kun nogle få stophaner, så er ledningsnettet færdigt på hele udstykningen.
 
28. marts   Byggemodningen af Konradsvej og Nikolinesvej er godt i gang. Der er lagt vandledninger på ca. 80% af Konradsvej og ved Nikolinesvej er udskiftningen af hovedvandledningen i Rønnedevej fra Solvænget godt i gang.
 
13. jan.   På Prøstøvej nr. 67 var en stikledning til en bagved liggende ejendom sprunget. Bruddet gav så meget vand i haven, at det blev besluttet at lave det med det samme. Der var lukket for vandet for enkelte forbrugere fra kl. 13,35 til 17.00 mens bruddet blev frigravet og repareret.
Der var også lukket for vandet til sygehuset, men det kunne forsynes med nødpumpen på vandværket.

 
4. jan.   Et mindre rørbrud på Frejasvej gjorde det nødvendigt at lukke for vandet på Frerjasvej og noget af Baldersvej fra ca. 10.45 til 11.20, mens lækagen blev udbedret. Den heldige finder fik 3 flasker rødvin.
 
3. jan. 2008   Krüger er nu færdig med udskiftningen af SRO-anlæget. Udskiftningen forløb helt uden problemer. Det er nu muligt at lave en bedre styring af både indvinding og udpumpning, så vores boringer ikke belastes så hårdt.
 
10. dec.   Rør og ventiler blev i dag skiftet på hjørnet af Birkevej og Solvænget. Udskiftningen gik planmæssigt, og der var lukket for vandet ca. 2 timer.
 
7. dec.   2 hovedventiler og lidt rør skal skiftes på hjørnet af Solvænget og Birkevej. Udskiftningen vil ske mandag den 10. dec. 2007, så der vil være lukket for vandet til Birkevej, Solvænget og Knudsvej fra kl. 10.00. Udskiftningen forventes at vare 2-3 timer.
 
19. nov.  

Krüger er i dag begyndt udskiftningen af vandværkets SRO anlæg (SRO = Styring, Regulering, Overvågning). Udskiftningen ventes at være fuldført i uge 50.

11. nov.   Ventilen på Kirketorvet blev skiftet i dag mellem kl. 14.00 og 15.00. Der var lukket for vandet mellem 14.15 og 14.45.
 
29. okt.   En ventil på Kirketorvet skulle skiftes, så der var varslet lukning af vandet fra Kirketorvet til Kalkbrudsvej fra kl 9.00 og ca. 1 time frem. Desværre viste det sig, at nogle ventiler var lukket eller i stykker, så lukningen kom til at omfatte det meste af byen. Ydermere viste det sig, at de dele, der var købt hjem til udskiftningen, ikke passede. Der er købt nye dele hjem og den endelige udskiftning er - for at genere færrest mulige forbrugere - planlagt til søndag den 11. november kl. 14.00.
 
24. okt.   Der er i alt taget stikprøve af 6 partier vandmålere - total 796 målere. Af de 6 partier blev de 5 kasseret og det sidste godkendt til yderligere 3 års drift. De 5 partier skal skiftes inden 1 år fra prøvedato - d.v.s. september 2008. Vi er i øjeblikket ved at undersøge markedet for at finde nogle mere nøjagtige målere. Af hensyn til årsaflæsningen vil udskiftningen tidligst begynde i februar 2008.
 
12. sept.   Stophanen til Kornagervej nr. 118 skulle skiftes. Der var lukket for enkelte forbrugere i ca. ½ time.
 
10. sept.   Stikledningen til Stenagervej nr. 6 blev skiftet. Der var lukket for vandet på hele Stenagervej i ca. 15 min.
 
7. sept.   Stophanen til Stenagervej nr. 4 skulle skiftes. Udskiftningen drillede lidt, så der var lukket for vandet på hele Stenagervej i nogle timer om formiddagen.
 
3-4 sept.   To vandstik til Faxe Sygehus blev afbrudt. Der var i den anledning lukket for vandet for enkelte forbrugere mellem sygehuset og vandværket i en times tid.
 
8. aug.   En anboringsbøjle til Vibevej nr 16 var blevet utæt. Der blev gravet op og anboringsbøjlen udskiftet. Der var lukket for vandet på hele Vibevej fra ca. 12.30 til 13.00.
 
13. juli   En hovedventil på vandværket skulle udskiftes. Udskiftningen skete om natten, da der skulle lukkes for vandet til hele Hovby, Thystrup og Jyderup. Arbejdet var udført ca. kl. 3.45.
 
12. juni   De to nye råvandsboringer er nu boret færdig og renpumpet. Prøvepumpningen af den ene boring startede i dag til morgen og vil vare 1 uge. Denne boring har en god tilstrømning. Efter brøndborerens vurdering, vil der kunne hentes helt op mod 100 m3/h i denne boring. Vi vil dog kun gå efter ca. 25 m3/h. Den anden boring har ikke så meget vand at byde på, så det er ikke sikkert den bliver lavet færdig i denne omgang.
 
14. maj   Efter knap 10 måneders forarbejde, sætter vi i dag boret i jorden til den ene af vandværkets to nye råvandsboringer. Boringen forventes at stå færdig hen over sommeren og skulle gerne bidrage med omkring 20-25 m3/timen.
 
5. maj   Under gravearbejde for SEAS NVE's nye kabler, blev en ledning på Sækkehusvej revet over. Skaden blev udbedret, hvorefter de rev ledningen over en gang til lidt længere henne af vejen. Der var lukket for vandet til nogle få forbrugere i ca. 3 timer.
 
27. april   En vaks forbruger i Hovby fandt en lækage på Hovbygade. En ventil blev skiftet den 30. april, og forbrugeren inkasserede 3 flasker god vin.
 
28. mar.   De sidste af de nye vandledninger på Vinkældertorvet blev i dag tilkoblet. Alle gamle ledninger er nu koblet fra.
 
15. mar.   Under gravningen for SEAS-NVE, kom MTH til at hive i stikledningen til Ahornvej nr. 18. Desværre knækkede anboringsbøjlen på hovedledningen, så der måtte lukkes for vandet for hele Ahornvej omkring kl 12.00. Skaden var først udbedret omkring 15.45.
 
8. feb.   Renoveringen af Vinkældertorvet er nu i fuld gang. Faxe Vandværk har besluttet at skifte alle vandledninger i hele arbejdsområdet. Udskiftningen sker i etaper af 20-30 meter, og påbegyndes i slutningen af februar.
 
9. jan.   En defekt ventil på hjørnet af Kalkbrudsvej og Østervej blev skiftet. Samtidig blev en gammel stophane afbrudt og sløjfet.
 
8. jan. 2007   På Kalkbrudsvej blev stophanen til nr. 3 gravet fri ude i vejen. Stophanedækslet var dækket af asfalt og stophanen var groet fast. En ny anboring og stophane blev monteret. Hele jordledningen og mur-gennemføringen blev også skiftet.
 
27. dec.   Et rørbrud på Kalkbrudsvej gav vand i kælderen hos Guldsmeden. Thomas Jørgensen og gravede frit i fortovet. Det viste sig at jordledningen var knækket inde i fundamentet. Der blev lavet en midlertidig løsning til efter juleferien.
 
2. nov.   Det nye T-stykke kom med fragtmanden, så der blev lukket for vandet og T-stykket skiftet sammen med ventilen ad Sandagervej. Der var lukket for vandet i ca. 1½ time.
 
1. nov.   Planmæssig udskiftning af en ventil på Koralvej mod Sandagervej. Der var varslet lukning for vandet fra kl. 10.00 til 12.00 i Faxe Bugten. Da røret blev frigravet, viste det sig at T-stykket på ledningen ad Koralvej også skulle skiftes. Dette skulle først skaffes hjem, så der blev åbnet for vandet igen efter ca. ½ time og udskiftningen udsat.
 
25. okt.   Planmæssig udskiftning af en hovedventil på hjørnet af Ahornvej og Vibevej. Desværre knækkede røret tæt ved T-stykket på Vibevej, så der måtte lukkes for vandet på hele Vibevej og Ahornvej ca. kl. 10.00. Reparationen krævede udskiftning af ca. 2m rør og T-stykke ad Vibevej samt ventil og 2m rør ad Ahornvej. Disse dele skulle først svejses sammen, så reparationen trak noget ud. Der blev åbnet for vandet ca. kl. 14.30.
 
10. okt.   På Lærkevej blev to stikledninger skiftet. Der var en lækage på den ene og den anden blev skiftet for at vi kunne sløjfe en gammel ledning i nordsiden af Lærkevej.
 
9. okt.   Rørbrud på hjørnet af Præstøvej og Lindevej. Bruddet var midt i krydset, så det gav nogle besværligheder for trafikken. Bruddet blev frigravet og repareret med en bandagemuffe. Der blev lukket for vandet i et ret stort område mens reparationen stod på. Hullet var lukket igen til aften.
 
17. aug.   Rørbrud på marken ved Fakse Havnevej 8-19. En samling på en PVC-ledning havde givet op. Samlingen blev skåret ud og erstattet af et stykke rør.
 
12. juli   Onsdag den 19 juli planlægges udskiftning af to ventiler i Tokkerup. Der vil blive lukket for vandet i hele Værløse, Tokkerup og Atterup mellem kl. 12.00 og 14.00.
 
17. mar.   Ca. 1½ m af den gamle støbejernsledning i Niels Olsensvej blev udskiftet med en plastledning. Dette var nødvendigt for at kunne lave en ny afgrening til nr. 5. Stikledning og stophane til nr. 5 blev også udskiftet. Der var lukket for vandet fra ca. 10.00 til 11.30.
 
15. mar.   Rørbrud på Niels Olsensvej ved nr. 5. Bruddet var ikke så slemt, så det fik lov at stå til næste dag.
 
18. feb   I en ejendom på Sandagervej knækkede et rør i bryggerset før måleren. Desværre var stophanen groet fast, så den ikke kunne lukkes og ventilen, der skulle kunne lukke for hele Sandagervej, var ikke tæt. Derfor blev det nødvendigt at lukke af for hele området syd for Rådhusvej fra ca. 22.15 til midnat.
 
22. jan.   Rørbrud på Niels Olsensvej ved nr. 7. Bruddet gav så meget vand, at det måtte laves med det samme. Røret blev frigravet og en bandagemuffe sat på. Der var i den forbindelse lukket for vandet på Niels Olsensvej, Lindevej og noget af Præstøvej i ca. 2 timer. Finderen fik 3 flasker rødvin.
 
5. jan.   Et mindre brud på Parkvej ved nr. 7. Bruddet opstod 2. juledag, men gav ikke ret meget vand. Vores entreprenør havde rigeligt at gøre med at skovle sne i juledagene, så bruddet blev førsat lavet i dag. Der var lukket for vandet til hele Parkvej et par timer om formiddagen.
 
3. jan.   Så er det igen tid til den årlige aflæsning af vandmålerne. Når alle aflæsningerne er i hus, laver vi en årsopgørelse og beregner de nye á conto indbetalinger for 2006. Desværre er der altid nogle aflæsninger der mangler eller skal checkes, så årsopgørelsen og á conto indbetalingerne for januar kvartal kommer først den 1. marts.
 
2. jan. 2006   Rørbrud på Ny Strandvej ud for nr. 6. Det var den gamle hovedledning mellem vandværket og vandtårnet, der var knækket. Ledningen blev lukket af, gravet fri og repareret. Heldigvis er der ikke ret mange forbrugere koblet på denne ledning. Der var lukket for vandet fra ca. 10.30 til 14.00.
 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller 

 

Vandværket kører normalt.