Takstblad 2020
 

Takstblad for Faxe VandværkNedenstående takstblad er gældende fra 1. januar 2020.

 

Tilslutningsafgift

 

Vandpriser pr. m3

 
  Hovedanlægsbidrag   7.947,50 kr. Fast afgift pr. år

625,00

kr

  Ledningsbidrag 15.273,75 kr. Vand 6,25 kr/m3
  Stikledningsbidrag 14.781,25 kr. Grøn afgift til staten 7,96 kr/m3
  Tilslutningsafgift i alt
38.002,50 kr.
     
           
  Alle priserne er incl. moms.
 
 

Mht. vandafledningsafgiften henvises til

  Se det fulde takstblad her.   Faxe Forsynings hjemmeside.
       
  Afgifterne påhviler ejendommens ejer.
 


Gebyr på 62,50 kr. opkræves for:

       
 

- Udsendelse af girokort for betaling af vandafgift.
  (Bortfalder ved tilmelding til PBS)

 
  Gebyr på 125 kr. opkræves for:
 
     
  - lukning ved forsømmelighed (hertil lægges omkostninger)  
  - genoplukning (hertil lægges omkostninger)  
  - udfærdigelse af flytteopgørelse, opkræves hos sælger.  
     
  Gebyr på 100 kr. opkræves for:  
     
   - fremsendelse af første rykkerskrivelse. Gebyret er uden moms.  
     
  Gebyr på 200 kr. opkræves for:  
     
  - for rykkerbrev nr. 2 sendt i anbefalet brev. Gebyret er uden moms.  
 
  Målerkontrol: 625 kr.  
     
  Alle takster er, hvor ikke andet er angivet, incl. moms.  
  Rentetillæg ved for sen betaling kan beregnes med ½ % pr. påbegyndt måned.

 

 

           

 

           

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

Solceller 

Faxe Vandværk
Takster