Takstblad 2019

Takstblad for Faxe VandværkNedenstående takstblad er gældende fra 1. januar 2019.


Tilslutningsafgift


Vandpriser pr. m3


Hovedanlægsbidrag   6.180,00 kr.
Fast afgift pr. år

500,00

kr


Ledningsbidrag 11.876,00 kr.
Vand 5,00 kr/m3

Stikledningsbidrag 11.493,00 kr.
Grøn afgift til staten 6,37 kr/m3

Tilslutningsafgift i alt
29.549,00 kr.


Alle priserne er excl. moms.


Mht. vandafledningsafgiften henvises til


Se det fulde takstblad her.
Faxe Forsynings hjemmeside.

Afgifterne påhviler ejendommens ejer.


Gebyr på 50 kr. opkræves for:

 

- Udsendelse af girokort for betaling af vandafgift.
  (Bortfalder ved tilmelding til PBS)


Gebyr på 100 kr. opkræves for:

- lukning ved forsømmelighed (hertil lægges omkostninger)

- genoplukning (hertil lægges omkostninger)

- flyttegebyr, sælger

- rykkergebyr

- manglende returnering af kort med årlig aflæsning
     
  Gebyr på 200 kr. opkræves for:  
     
  - for rykkerbrev nr. 2 sendt i anbefalet brev  
 

Målerkontrol: 500 kr.
Rentetillæg ved for sen betaling kan beregnes med ½ % pr. påbegyndt måned.

 

 

           

 

           

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

Solceller 

Faxe Vandværk
Takster