Takstblad 2020
 

Takstblad for Faxe VandværkNedenstående takstblad er gældende fra 1. januar 2024.

 

Tilslutningsafgift

 

Vandpriser pr. m3

 
  Hovedanlægsbidrag   9.357,50 kr. Fast afgift pr. år

687,50 

kr

  Ledningsbidrag 17.983,75 kr. Vand 6,88  kr/m3
  Stikledningsbidrag 17.402,50 kr. Grøn afgift til staten 7,96  kr/m3
  Tilslutningsafgift i alt
44.743,75 kr.
     
 
Afgiften er gældende indenfor eksisterende forsyningsnet og med max. 10 meters stikledning.
Tilslutningsarbejdet kan først udføres, når tilslutningsafgiften er betalt.
           
  Alle priserne er incl. moms.  

Mht. vandafledningsafgiften henvises til

  Se det fulde takstblad her.   Faxe Forsynings hjemmeside.
       
  Afgifterne påhviler ejendommens ejer.
 


Gebyrer: 

     
 

- Udsendelse af girokort for betaling af vandafgift.
  (Bortfalder ved tilmelding til PBS)

62,50 kr
  - udfærdigelse af flytteopgørelse. Opkræves hos sælger. 125,00 kr
  - fremsendelse af første rykkerskrivelse. Gebyret er momsfrit.  100,00 kr
  - fremsendelse af anden rykkerskrivelse med lukkevarsel.
  Gebyret er momsfrit.
100,00 kr
  - lukning ved forsømmelighed. Hertil lægges faktiske omkostninger. 125,00 kr
  - genoplukning. Hertil lægges faktiske omkostninger. 1.250,00 kr
  - målerkontrol 1.000,00 kr
  - gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved
  ejendomshandel/flytning.
375,00 kr
     
     
  Alle takster er, hvor ikke andet er angivet, incl. moms.  
  Rentetillæg ved for sen betaling kan beregnes med ½ % pr. påbegyndt måned.

 

 

           

 

           

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller