I Danmark er vi så heldige, at vi kan hente helt rent drikkevand op fra undergrunden. Hele 99,6% af vores drikkevand kommer fra undergrunden. Der er ikke mange steder i verdenen, de ligger så højt. Andre steder må man supplere med overfladevand fra søer, regnvand eller kildevand.

For at beskytte denne dyrebare recource, er det vigtigt, at så lidt som muligt går tabt i det rene spild. Maximalt 10% af årsproduktionen må gå tabt som umålt vandforbrug. Det umålte vandforbrug (=tabet) skyldes lækager i rørsystemet, tab ved rørbrud men også det vand Falck tapper til brandslukning, enten direkte fra brandhaner eller ved efterfyldning af deres køretøjer.
Spild på over 10% straffes med ekstra afgifter.
Faxe Vandværk ligger på den pæne side af denne grænse med et tab i 2016 på 6,8%.

For at begrænse spildet har vandværket købt forskelligt udstyr til at lokalisere lækager med: Lytteudstyr og lækageloggere. Lækageloggerne indeholder lytteudstyr, forstærker, computer, ur, batteri og radio. De monteres på rør og ventiler og lytter så automatisk efter evt. lækagestøj mellem kl. 02.00 og 04.00.
Efter 1-2 uger er der dannet et billede over støjforholdene og disse data kan så indsamles via radiomodulet til en modtager, hvor der på displayet kan ses, om der er en lækage i nærheden af loggeren. Under gunstige forhold på støbejernsledninger, kan loggerne afsløre lækager på op til 800 meters afstand.
Vandværket råder over 24 loggere med tilhørende modtager.

Med disse loggere er det lykkedes at finde skjulte lækager, der løb direkte i kloakken, så vandspildet for 2007 er kommet ned på 7,53%.
I løbet af 2008 er det lykkedes at reducere spildet yderligere, så det er kommet ned på 6,14%.

Skulle du på din vej gennem byen støde på en lækage fra vores rør, så vanker der - hvis du er den første, der ringer - en findeløn på 3 flasker god rødvin.

 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller