Vandværk: Selve vandværket er dimensioneret til en dagsproduktion på 2500 m3/døgn, men er begrænset til ca. 1800 m3/døgn i beluftningsdelen. Sammenholdt med det daglige forbrug på omkring 850 m3/døgn, giver det en sikkerhed på lidt over 2 gange.
Boringer: Hvis man ser på boringernes kapacitet - ca. 95 m3/timen - giver det også en sikkerhedsfaktor på næsten 3 gange.
For at øge forsyningssikkerheden, og for at imødekomme den stadige udvidelse af Faxe by, er der lavet en ny boring syd for de nuværende boringer. Vi har været heldige med denne boring: den har en god ydelse og vandet er at fin kvalitet. Boringen blev tilsluttet hen over vinteren 2007/8 og sat i drift i foråret 2008. Der er givet en indvindingstilladelse på max. 40 m3/t, men den vil ikke blive sat til at levere mere end ca. 25 m3/t for at skåne boringen og maksimere levetiden.
Vandtårn: Vandtårnet rummer - afhængigt af tidspunktet på dagen - 250 til 400 m3 vand. Denne mængde bruges som buffer til at optimere pumpedriften, så der er mest vand i vandtårnet om morgenen, når det store forbrug sætter ind.
Vandet i vandtårnet giver også en god sikkerhed i tilfælde af strømafbrydelse.
El-forsyning: På vandværket findes en nød-generator på 80kw, der kan forsyne hele vandværket. Derved er det muligt at pumpe vand op i vandtårnet fra rentvandstanken. Desuden findes et mobilt generatoranlæg, der kan kobles til den højest ydende boring, så det er muligt at opretholde vandforsyningen ved strømsvigt.
Nødforsyning: Der er etableret en forbindelse mellem Faxe Vandværk og Royal Unibrew's vandværk i Industriparken. Denne forbindelse vil kunne bruges begge veje, så det giver øget sikkerhed for begge parter.
Faxe Vandværk har nødforbindelser til Egedevejens Vandværk og Ebbeskov Vandværk så disse kan nød-forsynes fra Faxe Vandværk.


Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller