De første vandmålere hos private forbrugere blev sat op i 1996 og senest 31. december 1997 skulle alle private forbrugere have monteret en vandmåler. Disse vandmålere er - med få undtagelser - alle mekaniske. For at sikre forbrugerne mod fejlagtig afregning af vand, har Erhvervsministeriet udsendt en bekendtgørelse i 1998, der beskriver proceduren ved kontrol af vandmålerne.

I maj 2007 blev reglerne for kontrol af målere ændret, så prøvetiden er sat ned fra før 8 år til nu 6 år. Derudover blev det tilladt at helt udskifte målerne i stedet for at udtage stikprøver, forudsat at ingen målere sad i mere end 6 år.

Kort beskrevet, så skal målerne deles ind i et antal partier, hvorfra der efter 6 år skal tages et vist antal målere ud til kontrol. Målerne testes på et særligt godkendt laboratorium og testes ved 0,95 x nominelt flow og ved 0,11 x nominelt flow.

Resultatet deles op i tre rammer:

1.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er indenfor +/- 2%

2.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er indenfor +/- 4%

3.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er udenfor +/- 4%
 

Konsekvenserne er som følger:

4.   Målerpartiet er godkendt. Der skal udtages nye stikprøver om 6 år.

5.   Målerpartiet er delvist godkendt. Der skal udtages nye stikprøver om 3 år.

6.   Målerpartiet er kasseret. Alle de resterende målere i partiet skal skiftes indenfor 1 år.

Vi har delt målerne op i partier på ca. 140 målere. Ved denne størrelse tillades det, at 2 målere må afvige og partiet kan stadig blive godkendt.

Fra 2014 til 2016 er alle vandmålerne udskiftet til elektroniske ultralydsmålere fra Kamstrup. Disse målere har flere smarte funktioner bl.a. mulighed for fjernaflæsning via radio og lækage-overvågning. De første Kamstrup målere skal stikprøve-kontrolleres i 2022.
 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller