De første vandmålere hos private forbrugere blev sat op i 1996 og senest 31. december 1997 skulle alle private forbrugere have monteret en vandmåler. Disse vandmålere er - med få undtagelser - alle mekaniske. For at sikre forbrugerne mod fejlagtig afregning af vand, har Erhvervsministeriet udsendt en bekendtgørelse i 1998, der beskriver proceduren ved kontrol af vandmålerne.

I maj 2007 blev reglerne for kontrol af målere ændret, så prøvetiden er sat ned fra før 8 år til nu 6 år. Derudover blev det tilladt at helt udskifte målerne i stedet for at udtage stikprøver, forudsat at ingen målere sad i mere end 6 år.

Kort beskrevet, så skal målerne deles ind i et antal partier, hvorfra der efter 6 år skal tages et vist antal målere ud til kontrol. Målerne testes på et særligt godkendt laboratorium og testes ved 0,95 x nominelt flow og ved 0,11 x nominelt flow.

Resultatet deles op i tre rammer:

1.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er indenfor +/- 2%

2.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er indenfor +/- 4%

3.   Målernes visning, både ved 0,95 og 0,11 x nominelt flow er udenfor +/- 4%

Konsekvenserne er som følger:

4.   Målerpartiet er godkendt. Der skal udtages nye stikprøver om 6 år.

5.   Målerpartiet er delvist godkendt. Der skal udtages nye stikprøver om 3 år.

6.   Målerpartiet er kasseret. Alle de resterende målere i partiet skal skiftes indenfor 1 år.

Vi har delt målerne op i partier på ca. 140 målere. Ved denne størrelse tillades det, at 2 målere må afvige og partiet kan stadig blive godkendt.

Vi har i 2005 kontrolleret de første partier. Der blev udtaget stikprøve fra 3 partier, hvoraf det ene blev kasseret og de 2 andre godkendt til yderligere 4 års drift.

Der er i sommeren 2007 udtaget stikprøver fra 3 partier, der alle blev kasseret.

Igen i september 2007 er der udtaget prøver fra yderligere 3 partier, hvor de 2 blev kasseret og det tredie godkendt til 3 års drift.

Pga. det dårlige resultat har bestyrelsen besluttet at skifte til en ny type vandmålere fra Elster. Både Næstved og Stege vandforsyning har gode erfaringer med netop denne type, så der er købt 750 målere hjem. Udskiftningen af de kasserede partier vil ske hen over sommeren og efteråret.

Alle de kasserede målerpartier er nu udskiftet til den nye type Elster målere.

Der er i efteråret 2009 igen udtaget stikprøver af 2 partier. Begge partier blev kasseret og vil blive udskiftet i begyndelsen af 2010.

Fra 2014 til 2016 er alle vandmålerne udskiftet til elektroniske ultralydsmålere fra Kamstrup. Disse målere har flere smarte funktioner bl.a. mulighed for fjernaflæsning via radio og lækage-overvågning. De første Kamstrup målere skal stikprøve-kontrolleres i 2022.

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

Solceller 

Faxe Vandværk
Vandmålere