Spørgsmål:

Jeg har fået en ny opvaskemaskine. Hvad er hårdheden på vandet?

Svar:

Vandets hårdhed måles i tyske grader hårdhed - °dh - og er et udtryk for indholdet af calcium- og magnesiumsalte. Hårdheden deles op i den forbigående hårdhed og den blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed skyldes indholdet af calciumbicarbonat og magnesiumbicarbonat. Disse udfældes ved en temperatur på mellem 60°C og 100°C som et isolerende lag kedelsten. Det er det hvide lag, der ses på varmelegemet i elkedlen.
Den blivende hårdhed skyldes andre calcium- og magnesium forbindelser: calciumclorid, magnesiumclorid, calciumsulfat, magnesiumsulfat, natriumclorid og siliciumoxid. Den blivende hårdhed kan ikke fjernes umiddelbart.
Hårdheden beregnes efter vandets indhold af de forskellige calcium- og magnesiumsalte, men kan også måles på en ret simpel måde: En bestemt mængde vand tilsættes kemisk rent sulfo og rystes. Antallet af dråber sulfo, der skal tilsættes for at danne 10mm blivende skum er vandets hårdhed i tyske grader hårdhed.
Den totale hårdhed er omkring 16 °dh for vandet fra Faxe Vandværk. Den deles også ind efter en skala fra blødt til meget hårdt:

0-4  Meget blødt
4-8  Blødt 
8-12  Middelhårdt
12-18  Temmelig hårdt 
18-30  Hårdt
over 30   Meget hårdt 

 

Spørgsmål:

Vandet er brunt og grumset. Hvad skyldes det?

Svar:

Vandet indeholder naturligt jern og mangan. I vandværket iltes vandet, hvorved jern- og mangan-forbindelserne 'klumper' sammen i henstandsbeholderen til okker-partikler. Derved bliver okker-partiklerne så store, at de kan fjernes i filteret. Se mere om det her. Det meste okker fjernes i filteret, men det kan ikke undgås, at noget af det kommer med ud i forsyningsnettet og aflejres i rør og ventiler. Nogle gange kan en lille klump okker løsne sig af sig selv, og det giver brunt, grumset vand. Det er ikke farligt, men ser ikke særligt appetitligt ud. Den eneste måde at fjerne det på, er at lade vandet løbe lidt, så rørene er skyllet igennem.
Specielt hvis der har været lukket for vandet vil der komme en del okker, når der åbnes igen.


Spørgsmål:

Der er ikke ret meget tryk på vandet. Kan I ikke sætte trykket lidt op?

Svar:

Faxe Vandværk bruger en højdebeholder ( Vandtårnet ) som buffer. Derved vil trykket i ledningsnettet blive bestemt af højden af vandspejlet. Hvis trykket i ledningsnettet skal sættes op, så skal vandtårnet bygges højere.


Spørgsmål:

Hvor meget vand bliver der brugt i døgnet?

Døgnforbruget svinger en del i ugens løb. Lørdag og søndag, hvor Haribo er lukket, ligger forbruget på 650 - 700 m3. På hverdage ligger det på ca. 930m3 pr. døgn.

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller