Faxe Vandværk forsyner ca 2500 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer. Vandværket udpumper ca. 300.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet i Faxe er hårdt vand, det vil sige ca.16'-18' dH.


Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Faxe Vandværk
Præstøvej 84A
4640 Faxe
Tlf: 5671 5170
Email: drift@faxevandvaerk.dk

CVR: 10060435

Solceller